Stezzano / 21.04.2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Brembo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się dzisiaj, zatwierdziło m.in.:

  • sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz dywidendę brutto w wysokości 0,27 euro na akcję
  • plan odkupu i zbycia akcji własnych
  • politykę wynagrodzeń na 2022 rok
  • mianowania członka Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2386 włoskiego Kodeksu cywilnego

Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego i podział zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Brembo, które odbyło się dzisiaj pod przewodnictwem Matteo Tiraboschi, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,27 euro na akcję pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon, z wyłączeniem akcji własnych. Dywidenda zostanie wypłacona z dniem 25 maja 2022 r., a ex-coupon nr 5 w dniu 23 maja 2022 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy: 24 maja 2022 r.).

Przychody Grupy Brembo za rok 2021 wyniosły 2.777,6 mln euro, co oznacza wzrost o 25,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (+25% w ujęciu skonsolidowanym like-for-like i po przeliczeniu według kursów walut). W 2021 roku EBITDA wyniosła 502,7 mln euro (marża EBITDA: 18,1%), EBIT 288 mln euro (marża EBIT: 10,4%), a zysk netto 215,5 mln euro.  

Przychody netto spółki Brembo S.p.A. za rok 2021 wyniosły 1.021,3 mln euro, co oznacza wzrost o 25,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujący podział zysku w wysokości 111,2 mln euro:

  • dla akcjonariuszy dywidenda brutto w wysokości 0,27 euro na każdą akcję zwykłą pozostającą w obrocie w dniu ex-coupon, z wyłączeniem akcji własnych;
  • pozostała kwota przeniesiona na kolejne lata.


Kontakt dla mediów

Jacek Skolimowski

Account Manager CEEU


Beitrag teilen

XS
SM
MD
LG
XL