Stezzano / 23.04.2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Brembo

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, na którym podjęto następujące uchwały:

  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 i przeniesienie zysku;
  • powołanie Rady Dyrektorów i Rady Biegłych Rewidentów;
  • plan skupu i zbycia akcji własnych;
  • aktualizacja Regulaminu zgodnie z ostatnimi przepisami dotyczącymi parytetów płci w organach zarządzających i kontrolnych spółek giełdowych (Ustawa budżetowa nr 160/2019);
  • zatwierdzenie rozdziału I "Sprawozdanie w sprawie polityki wynagrodzeń i wynagrodzeń wypłacanych za rok 2020".

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podziału zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się w dniu dzisiejszym pod przewodnictwem Alberto Bombassei, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i podjęło decyzję o przeniesieniu zysku Brembo S.p.A. za rok 2019 po potrąceniu części przeznaczonej na rezerwy.

Przychody Grupy Brembo w 2019 r. wyniosły 2.591,7 mln euro, co oznacza spadek o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego (-1,3% w ujęciu "like-for-like"). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w 2019 r. EBITDA wyniosła 515,2 mln euro (marża EBITDA: 19,9%), EBIT - 318,5 mln euro (marża EBIT: 12,3%), a zysk netto - 231,3 mln euro.

Przychody netto Brembo S.p.A. za rok 2019 wyniosły 947,7 mln EUR, co oznacza spadek o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło podział zysku, który wyniósł 179,2 mln EUR, w następujący sposób:

  • 1,1 mln EUR do rezerwy zgodnie z art. 6 ust. 2 dekretu ustawodawczego nr 38/2005;
  • pozostała kwota przesunięta na następny rok.


Kontakt dla mediów

Jacek Skolimowski

Account Manager CEEU


Beitrag teilen

XS
SM
MD
LG
XL