Stezzano / 07.11.2019

Wyniki finansowe Brembo na dzień 30.09.2019

Brembo

Wyniki po trzech kwartałach 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.:

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 1.971 mln euro (-0.9% w ujęciu like-for-like)
  • EBITDA wyniosła 394,0 mln euro (marża EBITDA: 20,0%); EBIT wyniósł 249,2 mln euro (marża EBIT: 12,6%)
  • Zadłużenie netto na poziomie 414,5 mln euro
  • Nowe inwestycje osiągnęły 152,5 mln euro

Prezes (Chairman), Alberto Bombassei, skomentował: "Wyniki za trzeci kwartał 2019 r. zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Brembo S.p.A. świadczą o zdolności Spółki – wobec utrzymującej się dużej niepewności na globalnym rynku motoryzacyjnym – do skutecznego zarządzania długoterminowymi strategiami i osiągania wyników, które, choć nieznacznie spadają, pozostają powyżej średniej. Ponadto pojawiły się pozytywne oznaki w branży motocyklowej, w asortymencie performance i na rynku aftermarket, dzięki stałemu poszerzaniu oferty naszych produktów. Warto również zwrócić uwagę na wysokość marż, szczególnie w obecnych warunkach".Kontakt dla mediów

Jacek Skolimowski

Account Manager CEEU


Beitrag teilen

XS
SM
MD
LG
XL