Stezzano / 20.04.2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Brembo

W Stezzano (Bergamo) odbyło się dzisiaj Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo i zatwierdziło:

  • sprawozdanie finansowe za 2017 rok i podział dywidendy w wysokości 0,22 euro brutto za akcję;
  • plan odkupu i zbycia akcji własnych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się dziś w siedzibie głównej w Stezzano, Bergamo, pod przewodnictwem Alberta Bombassei, zatwierdziło raport finansowy za rok zakończony 31 grudnia 2017 oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,22 euro za akcję pozostającą w obrocie w dniu ex-kuponu, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. Wypłata dywidendy odbędzie się 23 maja 2018 roku, ex-kuponu Nr 1 (nowy kod ISIN IT0005252728) w dniu 21 maja 2018 roku (data rejestracji: 22 maja 2018 roku).

Przychody Grupy Brembo w 2017 roku wyniosły 2 463,6 mln euro, co stanowi wzrost o 8,1% w porównaniu do ubiegłego roku. W 2017 roku odnotowano dobry wzrost przychodów i marż: w porównaniu z rokiem poprzednim, EBITDA wzrosła o 8,2% do 480,0 mln euro (marża EBITDA: 19,5%), EBIT wzrósł o 5,7% do 346,3 mln euro (marża EBIT: 14,1%), a zysk netto wzrósł o 9,5% do 263,4 mln euro.Contacto

Corinna Schmitz

Account Manager Iberia


Beitrag teilen

XS
SM
MD
LG
XL