{content_scroller}
18 kwietnia 2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo

Dzisiaj podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Brembo w Stezzano (Bergamo) zatwierdzono:
 
  • raport roczny za 2018 r. oraz podział dywidendy brutto o wartości 0,22 EUR na jedną akcję
  • plan odkupu i zbycia akcji własnych
  • zmianę art. 5 Regulaminu - odnowienie przyznania Radzie Dyrektorów uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego
  • zmianę art. 6 Regulaminu - wprowadzenie mechanizmu tzw. zwiększonego prawa głosu

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brembo, które odbyło się dzisiaj w siedzibie głównej w Stezzano, w Bergamo, pod przewodnictwem Alberto Bombassei, zatwierdziło sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz wypłatę dywidendy brutto w wysokości 0,22 EUR na każdą akcję posiadaną w Dniu dywidendy, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. Dywidendy zostaną wypłacone 22 maja 2019 r., ostatni dzień sprzedaży akcji bez dywidendy wypada 20 maja 2019 r. (dzień ogłoszenia: 21 maja 2019 r.).
 
Przychody Grupy Brembo za 2018 r. wyniosły 2,640 mln EUR, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim (+ 9,6% według podobnego kursu). W 2018 r. odnotowano dalszy rozwój przychodów i EBITDA, który zwiększył się o 4,4% i wyniósł 500,9 mln EUR (19,0% sprzedaży).
 
Skonsolidowane przychody netto spółki Brembo S.p.A. w 2018 r. wzrosły o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim do 961,7 mln EUR.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujący podział zysku wynoszącego 114,1 mln EUR:

  • dla akcjonariuszy wypłata dywidendy brutto 0,22 EUR przypadającej na każdą akcję zakupioną przed dniem ustalenia dywidendy, z wyłączeniem akcji własnych Spółki
  • przeniesienie pozostałej kwoty na kolejny okres

« Do przeglądu

Nowości w serwisie prasowym

27 maja 2019

UFI Filters – Nowe katalogi UFI i Sofima „Light Vehicles” 2019/2020

Nowe wydania katalogów UFI i Sofima 2019/2020 Prawie 200 nowych numerów referencyjnych dla ...

22 maja 2019

UFI Filters ARGENTIUM, rewolucja w filtracji powietrza kabinowego

Medium filtrujące z syntetycznych włókien polimerowych o właściwościach antybakteryjnych Współczynnik antybakteryjny 99%, dłuższy ...